YOU

ARE

INVITED

14.7.2018

AGUILA ACADEMY THAILAND

Aguila และ Armory มีความยินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า

คุณได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมการใช้อาวุธ และ กระสุนปืน

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ สนามยิงปืนราชสวัสดิ์มงคล

9:30 - 10:00 ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

10:00 - 10:30 เชิญถ่ายรูป แนะนำทีมครูผู้ฝึกสอน

10:30 - 11:00 เริ่มด้วยกฎหมายอาวุธปืน การป้องกันตัว เทคนิคต่างๆ

11:00 - 12:00 แบ่งกลุ่มการเรียนกับครูฝึกทั้ง 7 ท่าน พร้อมเรียนรู้วิธีใช้อาวุธปืน

12:00 - 13:15 รับประทานอาหารกลางวัน บรรยากาศเพลงเบาๆ กับ 

13:15 - 14:15 กฎความปลอดภัยในการใช้อาวุธ และ กฎการใช้ปืนในสนามยิงปืน พร้อมเริ่มทำการยิงที่สนามจริง

14:15 - 15:15 เตรียมความพร้อมสนามสำหรับการยิงในแต่ละจุด

15:15 - 16:15 ผู้เข้าอบรมทดสอบภาคปฏิบัติการยิงเป้าจริง

16:15 - 16:30 มอบประกาศนียบัตร

21:00 Exclusive VIP after party @ DND ทองหล่อ

เงื่อนไขการเข้าร่วมงาน

การแต่งกาย

- ผู้เข้าอบรมจะได้รับเสื้อสำหรับนักกีฬายิงปืน สำหรับใส่ตลอดงาน

- ผู้เข้าอบรมควรเลือกใช้กางเกงที่มีความทะมัดทะแมง เพื่อการเคลื่อนไหวที่สะดวกสบาย

การถ่ายรูป

- ทางผู้จัดจะทำการถ่ายรูปให้ผู้อบรมทุกท่านโดยช่างภาพมืออาชีพ

- เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาติให้ถ่ายรูประหว่างฝึกภาคปฏิบัติ

- ผู้เข้าอบรมอนุญาติให้ทางบริษัทใช้รูปถ่ายระหว่างฝึกอบรม เพื่อโปรโมทกิจกรรมได้

ความปลอดภัย

- ผู้เข้าอบรมต้องปฏิบัติตามกฎของสนาม และ คำสั่งของครูฝึกอย่างเคร่งครัด

- ผู้เข้าอมรมจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และ ผู้อื่น

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานด้านล่างนี้

วิดีโอแนะนำสินค้า

ได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อย ขอบคุณค่ะ

งานเปิดตัวกระสุน AGUILA

น้องนำ้อิงทดสอบกระสุน

แผนที่สนามยิงปืนราชสวัสดิ์มงคล